Weerstand - typen immuniteit

Weerstand - typen immuniteit

De weerstand / het immuunsysteem is een complex geheel aan lichaamscellen, organen en reacties dat tezamen zorgt het beschermen tegen infectieuze organismen. Idealiter werkt dit immuunsysteem naar behoren en wordt het dier tegen zijn/haar omgeving beschermd door passieve en actieve onderdelen daarvan.

Vormen van immuniteit zijn te tweedelen in actieve en passieve immuniteit.

Actieve immuniteit (de reactie moet door het lichaam zelf plaatsvinden):

 • Natuurlijk à infectie
  Bij een infectie reageert het lichaam zelf op de onwelkome ziekteverwekker met onderdelen van de aspecifieke weerstand en/of de specifieke weerstand. Bij zo’n infectie worden dikwijls antilichamen geproduceerd die nog lang na de verdwijning van de infectie voor bescherming zouden kunnen zorgen.
 • Kunstmatig à vaccinatie
  Met een vaccinatie wordt hetzelfde beoogd als wat met een natuurlijke infectie zou kunnen gebeuren: het opwekken van bescherming voor een bepaalde periode.

Passieve immuniteit (het lichaam wordt van buiten geholpen door antistoffen van andere bron):

 • Natuurlijk à maternale antistoffen
  Via de biest krijgen nieuwgeborenen antistoffen van de moeder binnen die het dier voor een bepaalde periode beschermen.
 • Kunstmatig à via injectie
  Een andere manier van bescherming is het kunstmatig toedienen van antistoffen. Dit wordt zelden gedaan, maar kan van waarde zijn bij bijvoorbeeld een zeer groot risico op ziekte of bij zekere infectie (bijvoorbeeld door zien daarvan of zien van verschijnselen). Bij tetanus (het ziektebeeld veroorzaakt door het toxine van een bacterie) wordt soms een antistof (antitoxoid / soort antigif) toegediend om symptomen te couperen / voorkomen.