Missie

Wij vinden het belangrijk dat u een keuze heeft wie uw huisdier behandelt

De moderne diergeneeskunde is er op gericht om niet alleen zieke huisdieren beter te maken, maar vooral gezonde huisdieren gezond te houden. Wij proberen dit te bereiken door in ieder geval één keer per jaar een dier bij ons op de praktijk te controleren op mogelijke gezondheidsproblemen en veel aandacht te hebben voor goede voeding, gewichtscontrole, vaccinaties en parasietenbestrijding. Dat is in veel gevallen niet alleen in het belang van het huisdier, maar ook belangrijk voor de gezondheid van de eigenaar en zijn of haar omgeving.

Persoonlijke zorg

Wij vinden het belangrijk dat u een keuze heeft wie uw huisdier behandelt. Misschien heeft u al een goede band opgebouwd met één van onze dierenartsen. U kunt bij het maken van een afspraak altijd een voorkeur aangeven door welke dierenarts uw huisdier wordt behandeld. Bij spoedgevallen is dit soms niet mogelijk, gelukkig investeren wij veel tijd en aandacht in goede verslaglegging, waardoor ook een andere dierenarts de behandeling kan overnemen. In de wachtkamer kunt u zien wanneer uw dierenarts spreekuur heeft. Volg ook onze dierenartsen op Facebook en lees meer over het gehele team!

Transparant

Een belangrijke taak voor ons team is voorlichting te geven over de gezondheid van uw huisdier. Waarom vaccineren wij onze huisdieren eigenlijk en waarom krijgt u in bepaalde gevallen geen antibiotica mee als uw huisdier ziek is of wordt geopereerd? Wij willen graag op verschillende manieren uitleggen waarom en hoe wij werken. Door dit helder te communiceren begrijpt u beter welke zorg uw huisdier nodig heeft en hoe wij dit het beste kunnen geven. Wij willen niet alleen transparant zijn in onze werkwijze: ook in onze tarieven willen wij helder zijn. Bij operaties of intensieve behandelingen vragen wij of u een prijsindicatie vooraf wilt ontvangen. U weet dan met wat voor kosten u rekening moet houden. Ook indien u weinig te besteden heeft voor de zorg van uw huisdier proberen wij u op een passende manier te helpen! Wij kunnen u voorlichting geven over dierverzekeringen, betalingsregelingen en zorgplannen.

terug naar praktijk