Historie

Het ontstaan van Mijn Dierenarts

De diergeneeskunde is de afgelopen veertig jaar behoorlijk veranderd. Vroeger ging de dierenarts of veearts de hele dag de boer op en ‘s avonds behandelde hij nog een hond of kat. Tegenwoordig zijn er meer praktijken die alleen maar gezelschapsdieren behandelen, dan praktijken die landbouwhuisdieren verzorgen. Die verandering hebben wij ook meegemaakt.

Binnen de diergeneeskunde veranderd dagelijks het inzicht in aandoeningen bij dieren. Daarom is het niet alleen belangrijk om te focussen op wat we als dierenarts al wisten, maar ook op wat we nog elke dag kunnen leren. Door nascholing en zelfstudie blijven uw dierenartsen bij mijn dierenarts op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

  • Arnhem Presikhaaf
  • Arnhem Nederrijn
  • Oosterbeek
  • Groesbeek

Arnhem Presikhaaf

De praktijk in Presikhaaf werd in 1979 door dierenarts Jan Vink gesticht. Vanaf 2015 ging de praktijk verder als Mijn Dierenarts Arnhem. De praktijk werkt samen met drie praktijken in Arnhem, Oosterbeek en Groesbeek, waardoor nog betere diergeneeskundige zorg en service kan worden gegeven.

Binnen de diergeneeskunde verandert dagelijks het inzicht in aandoeningen bij dieren. Daarom is het niet alleen belangrijk om te focussen op wat we als dierenarts al wisten, maar ook op wat we nog elke dag kunnen leren. Door nascholing en zelfstudie blijven uw dierenartsen bij Mijn Dierenarts Arnhem op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

De beginjaren

Al meer dan 30 jaar terug startte Jan Vink de praktijk in Presikhaaf. Hij studeerde in Utrecht en heeft daarna snel het touw in eigen handen genomen. Door hard werken en veel moeite heeft hij uiteindelijke tientallen jaren de praktijk draaiende weten te houden. Dierenarts Jan Vink was jarenlang een vast gezicht in Presikhaaf. Veel mensen waren al tientallen jaren klant bij Jan. Jan's persoonlijke betrokkenheid bij patiënten en laagdrempelig contact is iets wat wij graag vast willen houden.

Groei en focus

Mijn Dierenarts Arnhem is de naam van de praktijk geworden toen Jan deze in 2015 overdroeg. Deze praktijk werkt samen met Mijn Dierenarts Oosterbeek en het Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem. Er worden specialistische behandelingen op gezelschapsdieren uitgevoerd en het ziekenhuis fungeert tevens als spoedkliniek. Daarom zijn we erg blij dat we de specialistische mogelijkheden van dat centrum aan uw dier kunnen bieden.

Een jong team

De dierenartsen die nu werkzaam zijn bij Mijn Dierenarts Arnhem vormen (samen met de paraveterinairen) een jong en enthousiast team. Zij zijn inmiddels al een tijdje in de praktijk werkzaam en bieden in samenwerking met de specialistische mogelijkheden in Oosterbeek hoogwaardige zorg aan uw dier. Zie ook de teampagina.

Een nieuwe naam

Zoals hierboven al gemeld, is de praktijk sinds 2015 Mijn Dierenarts Arnhem gaan heten. Mijn Dierenarts heeft vestigingen in Oosterbeek, Arnhem en Groesbeek. Door gezamenlijke investeringen is het mogelijk uw dier goede zorg te bieden.

Arnhem Nederrijn

In 1990 heeft dierenarts Henk Wolthuis zich gevestigd op de Huissensestraat met een eenmanspraktijk genaamd Dierenartspraktijk Nederrijn, vernoemd naar de nabijgelegen rivierstroom. Dierenartspraktijk Nederrijn is na bijna 30 jaar op de vertrouwde locatie dan ook nauwelijks meer weg te denken uit het straatbeeld.
In 2019 voegt de praktijk van Dierenarts Wolthuis zicht bij IVC Evidensia Nederland, waarbij de praktijk onderdeel uit gaat maken van een cluster praktijken in Arnhem e.o. Hierbij verandert de naam naar Mijn Dierenarts Nederrijn.

Een nieuwe naam

Zoals hierboven al gemeld, is de praktijk sinds 2019 Mijn Dierenarts Nederrijn gaan heten. Mijn Dierenarts heeft vestigingen in Oosterbeek, Arnhem en Groesbeek. Naast deze eerstelijns praktijken zijn wij ook nauw verbonden met een verwijscentrum: Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem. Naast spoeddiensten worden hier specialistische behandelingen aangeboden.

Het team

Dierenarts Henk Wolthuis wordt vanaf 2019 bijgestaan door collega’s van de andere locaties. Zij zijn inmiddels al een tijd werkzaam op de andere vestigingen en bieden in samenwerking met de specialistische mogelijkheden in Oosterbeek hoogwaardige zorg aan uw dier. Zie ook de teampagina.

Oosterbeek

De beginjaren

De geschiedenis van onze praktijk in Oosterbeek gaat terug naar de jaren zeventig. Tot 1975 behandelde Dhr. Pom Donker huisdieren in het boerderijtje aan de Toulon v.d. Koogweg. In 1975 werd het Oosterbeekse praktijkdeel door Dhr A. van Foreest overgenomen. Meer dan de helft van het werk bestond in die tijd nog uit de behandeling van koeien, paarden en schapen. De praktijk verhuist naar de Van Lennepweg.
In 1987 wordt de praktijk overgenomen door de dierenartsen Baas en Schaeffer. Zij verhuizen de praktijk naar Weverstraat nr. 30. Er wordt ook een dependance in Doorwerth geopend in het gezondheidscentrum aan het Schubertplein.

Groei en focus

Nadat dierenarts Baas in 1993 is vertrokken volgt dierenarts Rierink hem op. De praktijk verhuist weer. Nu naar het pand van voorheen drukkerij Meier & Siegers aan naar de Pietersbergseweg. In 1998 worden de landbouwhuisdieren en paarden vaarwel gezegd. Bij het toenmalige team van dierenartsen bestaat de uitdrukkelijke wens zich uitsluitend toe te leggen op gezelschapsdieren. Er worden steeds meer specialistische behandelingen op gezelschapsdieren uitgevoerd. Patiënten komen vanuit heel Nederland naar de Pietersbergseweg, waar de medewerkers van Mijn Dierenarts Oosterbeek in eerste instantie werkzaam waren. Dierenkliniek de Pietersberg veranderde in Veterinair Verwijscentrum de Pietersberg. In 2020 is het specialistische centrum verdergegaan als het Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem met een nieuw gebouwd ziekenhuis. Kijk op www.edz-arnhem.nl.

Een jong team

In 2004 komt dierenarts Esther van Dijk het team versterken. Hildeward Hoenderken voegt zich in 2006 bij het team van dierenartsen. Hans Rierink moet in 2011 helaas om gezondheidsredenen stoppen met zijn werkzaamheden als dierenarts. Hein Stoop, die Hans al enige tijd verving, volgt hem op.

Een nieuwe naam

In 2014 wordt de praktijk van dierenarts Ernst Eicher overgenomen. Hierdoor groeit de praktijk flink. Er wordt een keus gemaakt om de praktijk op te delen in twee vestigingen. Er wordt een ander pand gevonden aan de Sint Bernulphusstraat 15 in Oosterbeek. Na een grondige verbouwing start de praktijk voor de reguliere diergeneeskunde vanaf 1 december 2014 onder de naam Mijn Dierenarts Oosterbeek. Het specialistische deel dat gevestigd blijft aan de Pietersbergseweg 14 veranderde naar het Veterinair Verwijs Centrum ‘De Pietersberg’ en ging in 2020 verder als Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem. Ook de spoedkliniek Arnhem en omstreken gaat verder onder de naam Mijn Dierenarts. Deze praktijk wordt naast spoedkliniek een specialistisch centrum.

Groesbeek

In 2018 sloot de Dierenzorggroep zich aan bij de IVC Evidensia groep. In 2019 kwam de Dierenkliniek De Molen Groesbeek onder het management in het cluster Arnhem. Daarbij hebben een aantal veranderingen hun intrede gedaan, zowel qua werkwijze, dienstverlening als naamgeving: de praktijk is ‘Mijn Dierenarts Groesbeek’ gaan heten. In Arnhem en Oosterbeek bevinden zich andere aangesloten klinieken. Deze aansluiting maakt het ook mogelijk om patiënten voor diverse specialistische behandelingen op korte termijn te verwijzen naar het nieuwe Evidensia Dierenziekenhuis Arnhem.

Binnen de diergeneeskunde verandert dagelijks het inzicht in aandoeningen bij dieren. Daarom is het niet alleen belangrijk om te focussen op wat we als dierenarts al wisten, maar ook op wat we nog elke dag kunnen leren. Door nascholing en zelfstudie blijven uw dierenartsen bij Mijn Dierenarts Groesbeek op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Groei en focus

Er worden steeds meer specialistische behandelingen op gezelschapsdieren uitgevoerd. Daarom zijn we erg blij dat we de specialistische mogelijkheden van dat centrum aan uw dier kunnen bieden, door samenwerking in de regio en door heel Nederland.

Een jong team

De dierenartsen die nu werkzaam zijn bij Mijn Dierenarts Groesbeek vormen (samen met de paraveterinairen) een jong en enthousiast team. Zij zijn inmiddels al een tijdje in de praktijk werkzaam en bieden in samenwerking met de specialistische mogelijkheden in de regio en door heel Nederland hoogwaardige zorg aan uw dier. Zie ook de teampagina.

Een nieuwe naam

Zoals hierboven al gemeld, is de praktijk sinds 2019 Mijn Dierenarts Groesbeek gaan heten. Mijn Dierenarts heeft vestigingen in Oosterbeek, Groesbeek en Arnhem. Door gezamenlijke investeringen is het mogelijk uw dier goede zorg te bieden.

terug naar praktijk